TDK, szakdolgozat, önálló feladat és diplomamunka témák 2020
Polipropilénben oldódó szerves vegyületek szintézise és gócképző hatékonyságának vizsgálata
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Konzulens: Horváth Flóra
A munka során izotaktikus polipropilénhez készítünk gócképző hatású adalékokat, melyekkel a polimer kristályos szerkezetét módosítjuk.

Technikák: laboratóriumi szintézis, TGA, DSC, WAXS, IR, polimer feldolgozás (belső keverő, extrúder, fröccsöntés), POM, homályosság-mérés, mechanikai tulajdonságok vizsgálata

Szerkezet-tulajdonság összefüggések felderítése szemikristályos polimerekben
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Molnár János
A kutatás célja általános összefüggések felállítása a kristályos szerkezet és a mechanikai, illetve az optikai tulajdonságok között, szemikristályos polimerekben. A meghatározott összefüggéseket felhasználjuk az adott polimer tulajdonságainak modellezésére, korlátainak becslésére.

Technikák: DSC, mikroszkópia (POM, DOM, SEM, DF, optikai profilométer), fényszórás mérés, Python, MATLAB

Polipropilén alapú ipari termékek fejlesztése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, konzulens: Molnár János
Az aktuálisan folyó polipropilén alapú ipari termékek fejlesztési munkáiba lehet bekapcsolódni, részt venni.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok, égési vizsgálatok

Nanocellulóz és nanokeményítő alapú termékek fejtesztése változatos felhasználásokra
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során a különböző nanocellulózok (nanokristályos cellulóz, bakteriális nanocellulóz) és nanokeményítő előállítását/tisztítását követően jellemezzük a nanorészecskéket és azok vizes szuszpenzióját

Technikák: savas hidrolízis, cellulóz szelektív oxidációja, részecskeméret analízis, zétapotenciál és fényáteresztés mérés, SEM, TEM, stb

Biodegradable nanocomposites: biopolymer/natural reinforcement composites via the Pickering emulsion approach
Supervisor: Lu Cui, Béla Pukánszky
Nanocomposite is prepared by the Pickering emulsion approach, its mechanical, thermal and rheological properties, as well as physical aging and enzymatic degradation is investigated.

Techniques: sample preparation, mechanical characterization, physical aging (shrinkage, DSC and DMTA), rheological properties (rotational viscometer and DMTA), MFI, UV-VIS.

Fabrication of electrospun fibers for drug delivery system
Supervisor: Lu Cui, Béla Pukánszky
Electrospun fibers containing target drugs are produced by electrospinning and emulsion/wet spinning. Fabrication methods and spinning solutions/emulsions will be studied and drug release will be simulated by model calculations.

Techniques: electrospinning system, compression, UV-VIS, DSC, STA, XRD, SEM, DOM, goniometer, oxygen and water permeation.

Szintetikus- és természetes biopolimer alapú vázanyagok előállítása mesterséges szövettenyésztési célokra
Témavezető: Józó Muriel, Pukánszky Béla
A kutatás célja mesterséges vázanyagok, úgynevezett scaffoldok létrehozása, amelyeken szövettenyészet alakítható ki.

Módszerek: polimer oldatok és emulziók készítése, elektromos szálképzés, nedves szálképzés, optikai- (DOM) és elektronmikroszkópia (SEM), FTIR, szakítás, biológiai vizsgálatok

Bioaktív molekulák adszorpciója nanotöltőanyagon
Témavezető: Józó Muriel, Pukánszky Béla
Kutatásunk célja biológiailag aktív hatóanyagok adszorbeálása Halloysite ásvány felületén, ezek polimerben történő feldolgozása.

Technikák: felületkezelés, FTIR, termogravimetria, polimer feldolgozás, mechanikai vizsgálatok, mikroszkópia

Poliszaharid alapú funkcionális polimerek előállítása mezőgazdasági, csomagolási és gyógyászati célra
Témavezető: Fekete Erika
A munka során aktív hatóanyagot tartalmazó poliszaharid alapú (kitozán, alginát, agar, keményítő, stb.) filmeket és hidrogéleket állítunk és vizsgáljuk azok tulajdonságait.

Technikák: mintakészítés (filmöntés, oldatreakciók), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, felületi nedvesíthetőség mérése, SEM, TEM, stabilitás, antimikrobiális hatás, áteresztőképesség vizsgálata

Polimer felületek biokompatibilitása
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során tömegműanyagok felületén hoznánk létre olyan felületet, ami orvosbiológiai felhasználásukat teszi lehetővé.

Technikák:

mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, pásztázó elektronmikroszkóp

Erősített hidroxiapatit alapú biokerámia kifejlesztése
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során hidroxiapatit alapú biokerámiák előállítása a cél, mely során olyan mechanikai tulajdonságok kialakítását tervezzük, mely lehetővé teszi az orvosbiológiai alkalmazását.

Technikák: mintakészítés, mechanikai vizsgálatok, plazma szinterelés, plazmaszórás, WAXS, SEM, TEM, IR

Nanoméretű átmenetifém-oxidok, spinellek
Témavezető: Kótai László, MTA TTK
A munka során nanoméretű átmenetifém-oxidok előállítása a cél, redukáló ligandumokat tartalmazó átmenetifém oxo-metallátsó típusú komplexeinek szilárd fázisú termikus bontásával.

Technikák: anyagtudományi jellemzés – SEM, TEM, XPS, BET, szerkezetvizsgálat – XRD, IR, Raman, ESR, Mössbauer, TG-MS, DSC

QSAR modellek fejlesztése az antioxidáns kapacitás és a potenciális antioxidáns hatású vegyületek tükrében
Témavezető: Rácz Anita, Héberger Károly, MTA TTK
A molekulák szerkezetének kódolása, Modellek építése, és a különböző módszerek összehasonlítása a feladat.

Technikák: Többváltozós statisztikai technikák: főkomponens-elemzés (PCA), legkisebb négyzetek regressziós módszere (PLS), support vector machine (SVM), rangszámkülönbségek összege (SRD)

Változókiválasztási módszerek vizsgálata, fejlesztése és összehasonlítása spektrális adatkészletekre
Témavezető: Rácz Anita, Héberger Károly, MTA TTK
A NIR spektrumok megfelelő részeinek kiválasztása, optimális kalibrációs modellek készítése, és a különböző módszerek fejlesztése, összehasonlítása a feladat.

Többváltozós statisztikai technikák: főkomponens-elemzés (PCA), fürtelemzés (HCA), parciális legkisebb négyzetek módszere (PLS), rangszámkülönbségek összege (SRD)

Természetes szálerősítésű kompozitok: szerkezet-tulajdonság összefüggések, deformációs mechanizmusok
Témavezető: Bartos András, Móczó János, Pukánszky Béla
Különféle természetes szálakkal (len, cukornád bagasz, cukorpálma rostok) erősített kompozitok előállítása és vizsgálata segítségével igyekszünk az ipar számára elfogadható kompozitokat fejleszteni.

Technikák: Száljellemzés, szálkezelés: mechanikai vizsgálatok, kémiai analízis, FT-IR, WAXS, tömegváltozás, geometriai paraméterek változása, SEM.

Lineáris poliuretán elasztomerek: szerkezet és tulajdonságok
Témavezető: Bartos András, Pukánszky Béla
A poliuretánok rendkívül változatos anyagok, az ipar és mindennapjaink számos területén alkalmazhatjuk őket. Kiindulási komponensek széles skálája áll rendelkezésre, de ezek mellett a tulajdonságaikat befolyásolja az összetétel és az előállítás körülményei is.

Technikák: oldószeres polimerizáció, tömbpolimerizáció belső keverőben, mechanikai jellemzés, szerkezetfelderítés (FT-IR, DMTA, WAXS), termikus vizsgálatok (DSC)

Fröccsöntés szimulációja CAE szoftver segítségével
Témavezető: Polyák Péter
Munkánk során egy e célból fejlesztett CAE (Computer Aided Engineering) szoftverrel tervezzük meg, illetve optimalizáljuk különböző fröccsöntött termékek gyártásának folyamatát, valamint összevetjük a számított és a gyakorlatban is kivitelezett fröccsöntés során mért adatokat.

Technikák: CAE szimuláció (Moldex), fröccsöntés

-->
PHB mikroszemcsék előállítása, és alkalmazása hatóanyag hordozó mátrixként
Témavezető: Polyák Péter
Mikroszemcséket készítünk PHB-ból, illetve vizsgáljuk az alkalmazni kívánt emulziós metodika paramétereinek átlagos szemcseméretre illetve szórásra gyakorolt hatását.

Technikák: Polimer oldatok készítése, emulziók előállítása, DOM, SEM

Új gél-rendszerek kifejlesztése géldozimetriához
Témavezető: Vargha Viktória
A kutatás célja új olyan monomert vagy színezéket tartalmazó öntartó polimer gélek kifejlesztése, amelyeket besugározva változással jelzik a sugárdózis hatását. A sugárzás hatására keletkezett háromdimenziós kép (image) analízisét orvos fizikusok végzik.

Technikák: Laboratóriumi szintézis, reológia, mechanika FTIR, NMR, termoanalitika, biokompatibilitás vizsgálat

Környezetben lebomló polimerek
Témavezető: Vargha Viktória
Az eddigiekben alifás poliésztereket (polibutilén szukcinát (PBS) és polibutilén adipát (PBA) állítottunk elő, és vizsgáltuk mind a poliészterek, mind hőre lágyuló keményítővel (TPS), és politejsavval (PLA) készített keverékeik biológiai lebomlását komposztban.

Technikák: preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, komposztálás, mechanikai vizsgálatok

Szálerősítésű hibrid kompozitok fejlesztése
Témavezető: Várdai Róbert, Móczó János, Pukánszky Béla
A homopolimer polipropilén (PP) gyenge ütésállósága nem teszi lehetővé annak széleskörű, szerkezeti anyagként való felhasználását. A kutatómunka célja az ütésállóság és a merevség együttes növelése polimer szálak és természetes eredetű töltő- és erősítőanyagok felhasználásával.

Technikák: extrúzió, fröccsöntés, mechanikai és akusztikus vizsgálatok, pásztázó elektronmikroszkópia

Nanokompozitok előállítása és vizsgálata
Témavezető: Várdai Róbert, Pukánszky Béla
Kutatásunk célja a halloysite ásvány reaktív felületkezelése és a felületkezelés hatékonyságát meghatározó tényezők meghatározása az ásvány diszpergálhatóságának javítása érdekében.

Technikák: felületkezelés, FTIR, termogravimetria, belső keverő, mechanikai vizsgálatok, mikroszkópia

Bioaktív és biodegradábilis multifunkciós polimer kompozitok létrehozása csontosporcpótlásra szánt scaffoldok 3D nyomtatásához
Témavezető: Tátraaljai Dóra, Kardos Dorottya, Pukánszky Béla
A kutatás során olyan PLA/hidroxiapatit/PEG kompozitokat hozunk létre, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy 3D nyomtatás segítségével scaffoldokat hozzunk létre belőlük.

Technikák: belső keverő, extrúzió, reológia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, spektroszkópia, mikroszkópia, 3D nyomtatás, biológiai kísérletek a sejttapadás és a sejtszaporodás ellenőrzésére.

Lignin fizikai és kémiai módosítása, valamint alkalmazása reaktív komponensként
Témavezető: Pregi Emese, Pukánszky Béla
A kutatás során a lignint bioalapú műanyagok előállítása céljából használjuk fel.

Módszerek: keverékkészítés (belső keverő, préselés, extrúzió, fröccsöntés), filmöntés, szin-tézis, reológia, extrakció, spektroszkópia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, áteresztési vizsgálatok, mikroszkópia

Természetes és szintetikus antioxidánsok feldolgozási stabilizáló hatásának vizsgálata Phillips-típusú polietilénben
Témavezető: Pregi Emese, Pukánszky Béla
A kutatás során természetes antioxidánsok (növényi extraktumok, lignin, resveratrol) és szintetikus feldolgozási stabilizátorok hatékonyságát vizsgáljuk a polietilén feldolgozása során.

Technikák: extrúzió, reológia, mechanikai és termikus vizsgálatok, színmérés, spektroszkópia, mikroszkópia

Komplex fotopolimer rendszer fejlesztése hologramok rögzítéséhez
Témavezető: Bartos András, Pukánszky Béla
A fejlesztés célja olyan poliuretán mátrixú fotopolimer film előállítása, amelyen tartósan és jó minőségben rögzíthető holografikus mintázat.

Módszerek: preparatív munka, filmöntés, kémiai és fizikai szerkezetfelderítés (NMR, FT-IR, DMTA, WAXS), termikus vizsgálatok (DSC), optikai vizsgálatok (fényáteresztés, törésmutató-különbségek)

Poliolefinek kristályosodása oldószer jelenlétében
Témavezető: Rácz Ilona, Konzulens: Vámos Csenge
A munka során a polimer termékek kezdeti szerkezetének oldószer jelenlétében végbemenő kristályosodásra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Összefüggéseket keresünk a gyártási paraméterek, anyagtulajdonságok, anyagösszetétel és az oldószeres módosítás hatására kialakuló szerkezet között.

Technikák: POM, DOM, SEM, DSC, WAXS, polimer feldolgozás (préselés, extrúzió, fröccsöntés)