TDK, szakdolgozat, önálló feladat és diplomamunka témák 2018
Polipropilénben oldódó szerves molekulák szintézise és gócképző hatékonyságának vizsgálata
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Konzulens: Horváth Flóra
A munka során izotaktukus polipropilénhez készítünk gócképző hatású adalékokat, melyekkel a polimer kristályos szerkezetét módosítjuk.

Technikák: laboratóriumi szintézis, TGA, DSC, WAXS, IR, polimer feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés)

Szemikristályos polimerek optikai tulajdonságait befolyásoló szerkezeti tényezők felderítése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Molnár János, Újhelyi Ferenc TTK Atomfizika Tanszék
A kristályos polimerek optikai tulajdonságait meghatározó tényezőket vizsgáljuk. Mennyiségileg jellemezzük a kristályos szerkezetet és összefüggésbe hozzunk a homályossággal.

Technikák: DSC, mikroszkópia (POM, DOM, SEM, DF, fehér fényű interferométer), homályosság, fényszórás iránykarakterisztika, szórási képek

Polimerek mechanikai tulajdonságainak becslése kristályszerkezeti tényezők alapján
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Molnár János, Móczó János
A kristályszerkezeti paraméterek és a merevség közötti kapcsolatot írjuk le mennyiségileg szemikristályos polimerekben.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok

Polipropilén alapú ipari termékek fejlesztése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, konzulens: Horváth Flóra
Az aktuálisan folyó polipropilén alapú ipari termékek fejlesztési munkáiba lehet bekapcsolódni, részt venni.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok, égési vizsgálatok

Kisfrekvenciás ultrahang alkalmazása a cellulóz alapú szálasanyagok enzimes folyamataiban
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során kisfrekvenciás ultrahang alkalmazásával pektináz enzimes kezeléseket végzünk a hidrofil szálfelület létrehozása érdekében.

Technikák: UV-VIS, FT-IR ATR, felszabaduló redukáló cukor mérése, színmérés, peremszög mérés, folyadékszívás jellemzése

Nanocellulóz és nanokeményítő előállítása és jellemzése
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során nanokristályos cellulózt (NCC) és nanokeményítőt (NK) állítunk elő és vizsgáljuk az előkezelések hatását a hozamra és a vizes szuszpenziók tulajdonságaira

Technikák: őrlés, savas hidrolízis, részecskeméret analízis

zétapotenciál és fényáteresztés mérés, TEM

Nanocellulóz filmek előállítása és jellemzése
Témavezető: Csiszár Emília, Nagy Sebestyén
Nanokristályos cellulóz (NCC) szuszpenzióból 30-50 µm-es filmeket állítunk elő és vizsgáljuk a tulajdonságaikat a keresztkötő ágens, a lágyító és egyéb adalékanyagok minőségének és mennyiségének a függvényében

Technikák: szakítószilárdság és nyúlás; vízgőzszorpció és színezékszorpció; oldékonyság elsősorban vízben; keresztmetszet jellemzése TEM-mel; TGA, FT-IR ATR

Nanocellulóz-textil rendszerek létrehozása és jellemzése
Témavezető: Csiszár Emília, Nagy Sebestyén
A nanokristályos cellulóz (NCC) szuszpenziót felvisszük a szálfelületre és tartósan rögzítjük ott. A szövettulajdonságok alakulását vizsgáljuk

Technikák: őrlés, savas hidrolízis, részecskeméret analízis; a szövetek szakítószilárdságának a mérése; vízgőzszorpció és színezékszorpció; oxigén áteresztés; termikus tulajdonságok; a hatás tartósságának jellemzése

Bakteriális nanocellulóz alapú funkcionalizált membránok/nanopapírok létrehozása
Témavezető: Csiszár Emília
A bakteriális cellulózt (BC) aerob baktériumok állítják elő. Az egyedi tulajdonságokkal rendelkező nanoszálakból - számos területen alkalmazható - membránokat (vagy nanopapírokat) állítunk elő. Tulajdonságaikat funkcionalizálással módosítjuk.

Technikák: alkálikus/oxidatív tisztítás, BC szuszpenzió jellemzése, cellulóz hozzáférhetőségének és reakcióképességének a növelése, membránok létrehozása és jellemzése.

Szintetikus- és természetes biopolimer alapú vázanyagok előállítása mesterséges szövettenyésztési célokra
Témavezető: Kirschweng Balázs, Józó Muriel, Pukánszky Béla
A kutatás célja vázanyagok, úgynevezett scaffoldok létrehozása, amelyeken szövettenyészet alakítható ki. Ehhez a szervezettel összeférhető, pórusos szerkezetet kell létrehozni és elő kell segíteni a sejtek megtapadását a felületen.

Módszerek: elektromos szálképzés, optikai- (DOM) és elektronmikroszkópia (SEM), FTIR, szakítás

Antibakteriális hatóanyag-leadó rendszerek fejlesztése
Témavezető: Kirschweng Balázs, Józó Muriel, Pukánszky Béla
A kutatás célja rövid- és hosszú távú felhasználásra alkalmas, baktericid hatóanyagok leadására képes hordozó anyagok létrehozása, amiket közvetlenül a fertőzött területeken alkalmazhatunk, kiváltva ezzel a hagyományos tablettákat.

Módszerek: polimer keverékek és kompozitok készítése, elektromos szálképzés, belső keverő, DSC, FTIR, UV-VIS, optikai- (DOM) és elektronmikroszkópia (SEM), biológiai vizsgálatok

Polietilén feldolgozási stabilizálása természetes antioxidánsokkal
Témavezető: Kirschweng Balázs, Pukánszky Béla
A kutatás célja, hogy összehasonlítsuk a Máriatövisből kinyerhető természetes antioxidáns termékelegy és ennek egy tiszta, aktív komponensének feldolgozási stabilizáló hatékonyságát Phillips típusú polietilénre.

Módszerek: extrúzió, MFI, OIT, FTIR, színmérés

Halloysite ásvány reaktív felületkezelése; polimer kompozitok előállítása és vizsgálata
Témavezető: Pukánszky Béla
Kutatásunk célja a halloysite ásvány reaktív felületkezelése és a felületkezelés hatékonyságát meghatározó tényezők feltárása az ásvány diszpergálhatóságának javítása érdekében.

Módszerek: felületkezelés, FTIR, termogravimetria, polimer feldolgozás, mechanikai vizsgálatok, mikroszkópia

Szerkezet/tulajdonság összefüggések termoplasztikus keményítő (TPS) alapú keverékekben és kompozitokban
Témavezető: Fekete Erika
A munka során TPS nanokompozitok, TPS/agar-agar és TPS/Na-alginát keverékeket állítunk elő és meghatározzuk, hogy a társító komponensek hatására hogyan módosul a TPS szerkezete és tulajdonságai

Technikák: mintakészítés, szakító vizsgálatok, WAXS, TGA, fény-, víz- és gázáteresztés mérése, IR

Poliszaharid alapú funkcionális polimerek előállítása mezőgazdasági, csomagolási és gyógyászati célra
Témavezető: Fekete Erika
A munka során aktív hatóanyagot tartalmazó poliszaharid alapú (kitozán, alginát, agar, keményítő, stb.) filmeket és hidrogéleket állítunk és vizsgáljuk azok tulajdonságait.

Technikák: mintakészítés (filmöntés, oldatreakciók), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, felületi nedvesíthetőség mérése, SEM, TEM, stabilitás, antimikrobiális hatás, áteresztőképesség vizsgálata

A termoplasztikus keményítő (TPS) szerkezeti stabilitásának javítása, a mechanikai tulajdonságok időbeli állandóságának biztosítása
Témavezető: Fekete Erika, Móczó János
A munka célja a TPS átkristályosodásra való hajlamának és vízérzékenységének csökkentése a keményítő és a lágyítószer típusának megfelelő megválasztásával, valamit társítókomponensek alkalmazásával.

Technikák: mintakészítés (gyúrókamra, extrúzió), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, WAXS, TGA

Rétegszilikát nanokompozitok előállítása és jellemzése
Témavezető: Hegyesi Nóra, Pukánszky Béla
A munka során tanulmányozzuk és felületkezeléssel módosítjuk a rétegszilikát nanokompozitokban uralkodó kölcsönhatásokat, és vizsgáljuk a kompozitok szerkezete és tulajdonságai között fennálló összefüggéseket.

Technikák: belső keverő, röntgendiffrakció, FTIR, termogravimetria, mikroszkópia, mechanikai vizsgálatok

Műszaki kerámia nanoporok plazmás szintézise és szinterelhehetőségük vizsgálata
Témavezető: Keszler Anna Mária, MTA TTK
A munka nanoszemcsés ZrB2, és ZrC kerámia porok plazmában történő előállítására valamint szinterelhetőségük vizsgálatára irányul.

Technikák: nanopor előállítás termikus plazmában, mintajellemzés SEM, TEM, XRD, XPS, LDA módszerekkel, szinterelés SPS szinterelővel, szinterelt testek sűrűségének mérese

Polimer felületek biokompatibilitása
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során tömegműanyagok felületén hoznánk létre olyan felületet, ami orvosbiológiai felhasználásukat teszi lehetővé.

Technikák:

mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, pásztázó elektronmikroszkóp

Szikrakisüléses plazma szinterelővel (SPS) előállított műszaki kerámia kompozitok oxidációjának vizsgálata
Témavezető: Bódis Eszter, Keszler Anna Mária MTA TTK
A munka során többrétegű grafénnel szívósított kerámia kompozitot állítanánk elő, melynek a magas hőmérsékleten végbemenő oxidációs folyamatait vizsgálnánk.

Technikák: SPS, XRD, XPS, SEM vizsgálat

Erősített hidroxiapatit alapú biokerámia kifejlesztése
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során hidroxiapatit alapú biokerámiák előállítása a cél, mely során olyan mechanikai tulajdonságok kialakítását tervezzük, mely lehetővé teszi az orvosbiológiai alkalmazását.

Technikák: mintakészítés, mechanikai vizsgálatok, plazma szinterelés, plazmaszórás, WAXS, SEM, TEM, IR

Hosszú szénszál erősítésű PP kompozitok: kölcsönhatás, ütésállóság és deformációs folyamatok (diplomamunka)
Témavezető: Móczó János, Bartos András
Hosszú szénszállal erősített PP alapú kompozitok készítése, ütésállóságának és mechanikai jellemzőinek a vizsgálata. Akusztikus emissziós mérések segítségével megismerni a makroszkopikus tulajdonságokat meghatározó mikromechanikai deformációs folyamatokat.

Technikák: extrúzió (kétcsigás), fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió

Határfelületi kölcsönhatások mennyiségi jellemzése politejsav (PLA) keverékeiben és kompozitjaiban (szakdolgozat, diplomamunka)
Témavezető: Móczó János
A természetes alapú keverékek és kompozitok az utóbbi évtizedekben váltak igazán jelentőssé. A komponensek közötti határfelületi kölcsönhatások megismerése nagymértékben segíthet ezen kompozitok fejlesztésében.

Technikák: belső keverő, préselés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, modellszámítások

Mikro- és makromechanikai deformációs folyamatok vizsgálata természetes szálakat tartalmazó műanyagokban (diplomamunka)
Témavezető: Móczó János
Környezetvédelmi megfontolások és árcsökkentés miatt jelentőssé vált, hogy a hagyományos töltő- és erősítőanyagokat valamilyen természetes alapanyaggal helyettesítsük.

Technikák: extrúzió (kétcsigás), fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, szerkezet jellemzése (SEM)

PHB mikroszemcsék előállítása, és alkalmazása hatóanyag hordozó mátrixként
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla
Mikroszemcséket készítünk PHB-ból, illetve vizsgáljuk az alkalmazni kívánt emulziós metodika paramétereinek átlagos szemcseméretre illetve szórásra gyakorolt hatását.

Technikák: Polimer oldatok készítése, emulziók előállítása, DOM, SEM

PHB scaffoldok előállítása nedves szálhúzással
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla
Mikrométeres vastagságú szálakat állítunk elő nedves szálhúzáson alapuló technikával, majd vizsgáljuk a szálak hatóanyag hordozó mátrixként történő alkalmazhatóságát.

Technikák: Polimer oldatok előállítása és tisztítása, nedves szálhúzás, UV-VIS, reverz fázisú folyadékkromatográfia

PHB scaffoldok enzimkatalizált lebontása
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla, Vértessy Beáta
In vivo körülmények között alkalmazni kívánt scaffoldok lebontása során nem élhetünk a hidrolitikus degradáció lehetőségével, ehhez ugyanis jellemzően kimondottan magas (10<) vagy alacsony (3>) pH-t kell biztosítanunk. Kézenfekvő megoldásnak bizonyulhat azoban pl. enzimmolekulák alkalmazása, melyek a polimer scaffoldok lebontását semleges kémhatás mellett is képesek katalizálni.

Technikák: fehérjetermelés génrekombináns E. Coli törzzsel, Affinitáskromatográfia, SDS-PAGE

Polimerek termikus tulajdonságainak mennyiségi analízise Hőfluxus DSC-vel
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla
A téma célja különböző polimerek termikus analízise a kutatócsoportunk által tervezett és épített hőfluxus differenciális pásztázó kaloriméterrel.

Technikák: differenciális pásztázó kalorimetria

Királis molekulák immobilizálása szilikagél felületén
Témavezető: Vargha Viktória
A munka célja speciális HPLC oszlopok kidolgozása, melyek alkalmasak királis vegyületek antipódjainak elválasztására.

Technikák:

laboratóriumi szintézis, HPLC

Biológiai célra alkalmas „intelligens” hidrogélek kifejlesztése és jellemzése
Témavezető: Vargha Viktória
A kutatás célja új, háromdimenziós (3D) hordozók kifejlesztése autológ sejtek in vitro szaporítására, amelyek a hordozóról eltávolíthatók és a szervezetbe visszajuttathatók.

Technikák: laboratóriumi szintézis, biokompatibilitás vizsgálat, sejttenyésztés

Új gél-rendszerek kifejlesztése géldozimetriához
Témavezető: Vargha Viktória
A kutatás célja új olyan monomert vagy színezéket tartalmazó öntartó polimer gélek kifejlesztése, amelyeket besugározva változással jelzik a sugárdózis hatását. A sugárzás hatására keletkezett háromdimenziós kép (image) analízisét orvos fizikusok végzik.

Technikák: laboratóriumi szintézis, reológia, mechanika FTIR, NMR, termoanalitika, biokompatibilitás vizsgálat

Heterofázisos PP alapú kompozitok: kavitáció és ütésállóság
Témavezető: Renner Károly, Várdai Róbert
Természetes erősítőanyagot tartalmazó kompozitok felhasználhatóságát a relatív kis ütésállóságuk korlátozza. A kutatómunka távlati célja az ütésállóság növelése, illetve a faliszt erősítésű kompozitok kis ütésállóságának okainak feltárása.

Technikák: extrúzió, fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, pásztázó elektronmikroszkópia

PVA-szál erősítésű kompozitok: szálhossz és adhézió
Témavezető: Renner Károly, Várdai Róbert
A polipropilén gyenge ütésállósága nem teszi lehetővé széleskörű, szerkezeti anyagként való felhasználását. A kutatómunka távlati célja az ütésállóság növelése polimer szálak (poli-vinilalkohol) felhasználásával, illetve a szálhossz hatásának vizsgálata.

Technikák: extrúzió, fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, pásztázó elektronmikroszkópia

Enzimhordozó lignin nanokapszulák fejlesztése biopolimer kompozitokból
Témavezető: Renner Károly
A munka során célunk lignin alapú nanokapszulák létrehozása, melyekbe enzim hordozót kívánunk tölteni. A kapszulák porozitását és a lignin szemcseméretét változtatva az előállítás során, mellyel remélhetőleg szabályozható a biopolimer bomlásának sebessége.

Technikák: kompaundálás, biológiai degradáció vizsgálata

Akusztikus emissziós jelenségek vizsgálata polimer kompozitokban
Témavezető: Renner Károly, Várdai Róbert
Akusztikus emissziós módszerrel vizsgáljuk a kompozitokban lejátszódó deformációs folyamatokat. Meghatározzuk az egymás mellett lejátszódó deformációs folyamatok arányát, az egyes mechanizmusok azonosításával.

Technikák: mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, pásztázó elektronmikroszkópia

Szálerősítésű politejsav kompozitok: szerkezet, tulajdonságok
Témavezető: Renner Károly
A politejsav gyenge ütésállósága korlátozza a lehetséges felhasználási területek körét. A kutatómunka célja az ütésállóság növelése természetes és polimer szálak felhasználásának segítségével.

Technikák: extrúzió, fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, pásztázó elektronmikroszkópia

Hosszú PET-szál erősítésű kompozitok: a faliszt szemcseméretének hatása a mechanikai tulajdonságokra
Témavezető: Renner Károly, Várdai Róbert
A faliszt tartalmú kompozitok merevsége jellemzően jó, azonban ütésállóságuk gyenge, mely erősen korlátozza az alkalmazási lehetőségeket. A szálerősítésű kompozitok esetében a jó ütésállóság a szálak kihúzódásával hozható kapcsolatba.

Technikák: extrúzió, fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, pásztázó elektronmikroszkópia

Biodegradálható poliészterek előállítása PET glikolízis, acido-alkoholízis termékeiből
Témavezető: Vargha Viktória, Kárpáti Levente
Kutatási tevékenységünk során oligoésztereket állítunk elő PET hulladék kémiai bontásával, amelyből biológiailag lebomló, értéknövelt poliésztereket állítunk elő és jellemzünk.

Technikák: preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, komposztálás, mechanikai vizsgálatok

Poliészter-amid, poliamid műszaki műszaki műanyagok előállítása PET aminolízis termékeiből
Témavezető: Vargha Viktória, Kárpáti Levente
PET hulladék aminolízisével tereftálsav-amid származékokat állítunk elő, amelyeket polikondenzációs módszerekkel nagy teljesítményű poliészeter-amidokká, poliamidokká alakítunk és jellemzünk.

Technikák: : preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, mechanikai vizsgálatok

Termoplasztikus keményítő (TPS) vízérzékenységének csökkentése
Témavezető: Vargha Viktória, Kárpáti Levente
Termoplasztikus keményítő módosításával, keverék készítésével kívánjuk a csökkenteni az anyag vízérzékenységét, javítani mechanikai tulajdonságait a biolebonthatóság megőrzése mellett.

Technikák: gyúrókamra, röntgen diffrakció, FTIR, termogravimetria, mikroszkópia, mechanikai vizsgálatok

Kontrollált méretű polimer szemcsék előállítása, jellemzése és felhasználása modell töltőanyagként
Témavezető: Pukánszky Béla, Kárpáti Levente
Kutatási munkánk célja modelltöltőanyag reprodukálható előállítása szűk szemcseméreteloszlással széles mérettartományban.

Módszerek: diszperziós polimerizáció, preparatív módszerek, mikroszkópia (SEM, DOM), belső keverő, mechanikai vizsgálatok

Organokatalizátor megkötésére alkalmas, szűk szemcseméreteloszlású funkcionális polimerszemcse előállítása és jellemzése
Témavezető: Pukánszky Béla, Kupai József, Kárpáti Levente, Nagy Sándor
A kutatási célja olyan funkcionális polimerszemcsék előállítása, amelyekhez kovalensen köthetők organokatalizátorok. A cél katalitikusan aktív szemcsék előállítása és a katalizátor szemcsék robusztuságának biztosítása.

Módszerek: diszperziós polimerizáció, preparatív módszerek, mikroszkópia (SEM, DOM), spektroszkópia, funkciós csoport meghatározás

Epoxi gyanta térhálósítására alkalmas tereftálsav-amidok fejlesztése PET aminolízis termékeiből
Témavezető: Vargha Viktória, Kárpáti Levente
PET hulladék aminolízisével tereftálsav-amid származékokat állítunk elő, amelyeket térhálósítószerként alkalmazunk epoxi gyanták térhálósítására.

Technikák: preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, mechanikai vizsgálatok

Lignin fizikai és kémiai módosítása (lágyítás, reakciók)
Témavezető: Józó Muriel, Pukánszky Béla
A kutatás során a lignint lágyítással és kémiai reakciókkal módosítjuk bioalapú műanyag előállítása céljából.

Technikák: keverékkészítés (belső keverő, préselés), reológia, extrakció, spektroszkópia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, mikroszkópia, molekulamodellezés

PLA/lignocellulóz kompozitok fejlesztése
Témavezető: Faludi Gábor, Renner Károly
A PLA tulajdonságait előszeretettel módosítják természetes társító- és erősítőanyagokkal. A kutatómunka fő célja a határfelületi kölcsönhatások módosítása kapcsoló anyagokkal és funkcionalizált polimerekkel - elsősorban maleinsav anhidriddel ojtott PLA - segítségével.

Technikák: gyúrókamra, extrúzió, préselés, stancolás, fröccsöntés, akusztikus emisszió, szakító vizsgálat, optika (POM, DOM, SEM)

Holografikus képek rögzítésére alkalmas fotopolimer rendszer fejlesztése (diplomamunka)
Témavezető: Bartos András
A fejlesztés célja olyan poliuretán mátrixú fotopolimer film előállítása, amelyen tartósan és jó minőségben rögzíthető holografikus mintázat.

Technikák: preparatív munka, filmöntés, szerkezetfelderítés, mechanikai, termikus és optikai vizsgálatok

Poliolefinek kristályosodása oldószer jelenlétében
Témavezető: Rácz Ilona, Konzulens: Vámos Csenge
A munka során a polimer termékek kezdeti szerkezetének oldószer jelenlétében végbemenő kristályosodásra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Összefüggéseket keresünk a gyártási paraméterek, anyagtulajdonságok, anyagösszetétel és az oldószeres módosítás hatására kialakuló szerkezet között.

Technikák: POM, DOM, SEM, DSC, WAXS, polimer feldolgozás (préselés, extrúzió, fröccsöntés)