TDK, szakdolgozat, önálló feladat és diplomamunka témák 2019
Polipropilénben oldódó szerves molekulák szintézise és gócképző hatékonyságának vizsgálata
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Konzulens: Horváth Flóra
A munka során izotaktukus polipropilénhez készítünk gócképző hatású adalékokat, melyekkel a polimer kristályos szerkezetét módosítjuk.

Technikák: laboratóriumi szintézis, TGA, DSC, WAXS, IR, polimer feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés)

Szemikristályos polimerek optikai tulajdonságait befolyásoló szerkezeti tényezők felderítése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Molnár János, Újhelyi Ferenc TTK Atomfizika Tanszék
A kristályos polimerek optikai tulajdonságait meghatározó tényezőket vizsgáljuk. Mennyiségileg jellemezzük a kristályos szerkezetet és összefüggésbe hozzunk a homályossággal.

Technikák: DSC, mikroszkópia (POM, DOM, SEM, DF, fehér fényű interferométer), homályosság, fényszórás iránykarakterisztika, szórási képek

Polimerek mechanikai tulajdonságainak becslése kristályszerkezeti tényezők alapján
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, Molnár János, Móczó János
A kristályszerkezeti paraméterek és a merevség közötti kapcsolatot írjuk le mennyiségileg szemikristályos polimerekben.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok

Polipropilén alapú ipari termékek fejlesztése
Témavezető: Kállay-Menyhárd Alfréd, konzulens: Molnár János
Az aktuálisan folyó polipropilén alapú ipari termékek fejlesztési munkáiba lehet bekapcsolódni, részt venni.

Technikák: DSC, WAXS, mikroszkópia, feldolgozás (gyúrókamra, extrúder, fröccsöntés), mechanikai vizsgálatok, égési vizsgálatok

Kisfrekvenciás ultrahang alkalmazása a cellulóz alapú szálasanyagok enzimes folyamataiban
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során kisfrekvenciás ultrahang alkalmazásával pektináz enzimes kezeléseket végzünk a hidrofil szálfelület létrehozása érdekében.

Technikák: UV-VIS, FT-IR ATR, felszabaduló redukáló cukor mérése, színmérés, peremszög mérés, folyadékszívás jellemzése

Nanocellulóz és nanokeményítő előállítása és jellemzése
Témavezető: Csiszár Emília
A munka során nanokristályos cellulózt (NCC) és nanokeményítőt (NK) állítunk elő és vizsgáljuk az előkezelések hatását a hozamra és a vizes szuszpenziók tulajdonságaira

Technikák: őrlés, savas hidrolízis, részecskeméret analízis

zétapotenciál és fényáteresztés mérés, TEM

Nanocellulóz filmek előállítása és jellemzése
Témavezető: Csiszár Emília
Nanokristályos cellulóz (NCC) szuszpenzióból 30-50 µm-es filmeket állítunk elő és vizsgáljuk a tulajdonságaikat a keresztkötő ágens, a lágyító és egyéb adalékanyagok minőségének és mennyiségének a függvényében

Technikák: szakítószilárdság és nyúlás; vízgőzszorpció és színezékszorpció; oldékonyság elsősorban vízben; keresztmetszet jellemzése TEM-mel; TGA, FT-IR ATR

Szintetikus- és természetes biopolimer alapú vázanyagok előállítása mesterséges szövettenyésztési célokra
Témavezető: Józó Muriel, Pukánszky Béla
A kutatás célja vázanyagok, úgynevezett scaffoldok létrehozása, amelyeken szövettenyészet alakítható ki. Ehhez a szervezettel összeférhető, pórusos szerkezetet kell létrehozni és elő kell segíteni a sejtek megtapadását a felületen.

Módszerek: elektromos szálképzés, optikai- (DOM) és elektronmikroszkópia (SEM), FTIR, szakítás

Halloysite ásvány reaktív felületkezelése és polimer kompozitjainak előállítása, vizsgálata
Témavezető: Józó Muriel, Pukánszky Béla
Kutatásunk célja a halloysit ásvány reaktív felületkezelésének megvalósítása és a felületkezelés hatékonyságát meghatározó tényezők feltárása az ásvány diszpergálhatóságának javítása érdekében.

Módszerek:felületkezelés, FTIR, termogravimetria, polimer feldolgozás, mechanikai vizsgálatok, mikroszkópia

Szerkezet/tulajdonság összefüggések termoplasztikus keményítő (TPS) alapú keverékekben és kompozitokban
Témavezető: Fekete Erika
A munka során TPS nanokompozitok, TPS/agar-agar és TPS/Na-alginát keverékeket állítunk elő és meghatározzuk, hogy a társító komponensek hatására hogyan módosul a TPS szerkezete és tulajdonságai

Technikák: mintakészítés, szakító vizsgálatok, WAXS, TGA, fény-, víz- és gázáteresztés mérése, IR

Poliszaharid alapú funkcionális polimerek előállítása mezőgazdasági, csomagolási és gyógyászati célra
Témavezető: Fekete Erika
A munka során aktív hatóanyagot tartalmazó poliszaharid alapú (kitozán, alginát, agar, keményítő, stb.) filmeket és hidrogéleket állítunk és vizsgáljuk azok tulajdonságait.

Technikák: mintakészítés (filmöntés, oldatreakciók), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, felületi nedvesíthetőség mérése, SEM, TEM, stabilitás, antimikrobiális hatás, áteresztőképesség vizsgálata

A termoplasztikus keményítő (TPS) szerkezeti stabilitásának javítása, a mechanikai tulajdonságok időbeli állandóságának biztosítása
Témavezető: Fekete Erika, Móczó János
A munka célja a TPS átkristályosodásra való hajlamának és vízérzékenységének csökkentése a keményítő és a lágyítószer típusának megfelelő megválasztásával, valamit társítókomponensek alkalmazásával.

Technikák: mintakészítés (gyúrókamra, extrúzió), szakító vizsgálatok, vízfelvétel, WAXS, TGA

Polimer felületek biokompatibilitása
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során tömegműanyagok felületén hoznánk létre olyan felületet, ami orvosbiológiai felhasználásukat teszi lehetővé.

Technikák:

mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, pásztázó elektronmikroszkóp

Erősített hidroxiapatit alapú biokerámia kifejlesztése
Témavezető: Klébert Szilvia, MTA TTK
A munka során hidroxiapatit alapú biokerámiák előállítása a cél, mely során olyan mechanikai tulajdonságok kialakítását tervezzük, mely lehetővé teszi az orvosbiológiai alkalmazását.

Technikák: mintakészítés, mechanikai vizsgálatok, plazma szinterelés, plazmaszórás, WAXS, SEM, TEM, IR

Nanoméretű átmenetifém-oxidok, spinellek
Témavezető: Kótai László, MTA TTK
A munka során nanoméretű átmenetifém-oxidok előállítása a cél, redukáló ligandumokat tartalmazó átmenetifém oxo-metallátsó típusú komplexeinek szilárd fázisú termikus bontásával.

Technikák: anyagtudományi jellemzés – SEM, TEM, XPS, BET, szerkezetvizsgálat – XRD, IR, Raman, ESR, Mössbauer, TG-MS, DSC

QSAR modellek fejlesztése az antioxidáns kapacitás és a potenciális antioxidáns hatású vegyületek tükrében
Témavezető: Rácz Anita, Héberger Károly, MTA TTK
A molekulák szerkezetének kódolása, Modellek építése, és a különböző módszerek összehasonlítása a feladat.

Technikák: Többváltozós statisztikai technikák: főkomponens-elemzés (PCA), legkisebb négyzetek regressziós módszere (PLS), support vector machine (SVM), rangszámkülönbségek összege (SRD)

Változókiválasztási módszerek vizsgálata, fejlesztése és összehasonlítása spektrális adatkészletekre
Témavezető: Rácz Anita, Héberger Károly, MTA TTK
A NIR spektrumok megfelelő részeinek kiválasztása, optimális kalibrációs modellek készítése, és a különböző módszerek fejlesztése, összehasonlítása a feladat.

Többváltozós statisztikai technikák: főkomponens-elemzés (PCA), fürtelemzés (HCA), parciális legkisebb négyzetek módszere (PLS), rangszámkülönbségek összege (SRD)

Hosszú szénszál erősítésű PP kompozitok: kölcsönhatás, ütésállóság és deformációs folyamatok (diplomamunka)
Témavezető: Móczó János, Bartos András
Hosszú szénszállal erősített PP alapú kompozitok készítése, ütésállóságának és mechanikai jellemzőinek a vizsgálata. Akusztikus emissziós mérések segítségével megismerni a makroszkopikus tulajdonságokat meghatározó mikromechanikai deformációs folyamatokat.

Technikák: extrúzió (kétcsigás), fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió

Különböző lágyítószerekkel lágyított termoplasztikus keményítő előállítása és vizsgálata
Témavezető: Móczó János
A keményítő nagy mennyiségben található a természetben, így kézenfekvő műanyag alap-anyagként történő felhasználása.

Technikák: Különböző összetételű TPS előállítása belső keverőben, illetve porkeveréssel és extrudálással, szakító vizsgálatok, WAXS, TGA, fény-, víz- és gázáteresztés mérése, IR, vízfel-vétel.

-->
Mikro- és makromechanikai deformációs folyamatok vizsgálata természetes szálakat tartalmazó műanyagokban (szakdolgozat)
Témavezető: Móczó János, Bartos András
Környezetvédelmi megfontolások és árcsökkentés miatt jelentőssé vált, hogy a hagyományos töltő- és erősítőanyagokat valamilyen természetes alapanyaggal helyettesítsük.

Technikák: extrúzió (kétcsigás), fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, szerkezet jellemzése (SEM)

Mikro- és makromechanikai deformációs folyamatok vizsgálata cukornád szálakat tartalmazó kompozitokban (diplomamunka)
Témavezető: Móczó János, Bartos András
Környezetvédelmi megfontolások és árcsökkentés miatt jelentőssé vált, hogy a hagyományos töltő- és erősítőanyagokat valamilyen természetes alapanyaggal helyettesítsük.

Technikák: extrúzió (kétcsigás), fröccsöntés, mechanikai vizsgálatok, akusztikus emisszió, szerkezet jellemzése (SEM).

Az alkáli kezelés hatása természetes szálak tulajdonságaira (diplomamunka)
Témavezető: Móczó János, Bartos András
Természetes szálak lúgos kezelését fogjuk elvégezni, és különböző módszerekkel vizsgáljuk a kezelésnek a szálak tulajdonságaira gyakorolt hatását.

Technikák: Mechanikai jellemzők (modulus, szilárdság, deformáció), kémiai analízis, FT-IR, WAXS, tömegváltozás, geometriai paraméterek változása, SEM.

PHB mikroszemcsék előállítása, és alkalmazása hatóanyag hordozó mátrixként
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla
Mikroszemcséket készítünk PHB-ból, illetve vizsgáljuk az alkalmazni kívánt emulziós metodika paramétereinek átlagos szemcseméretre illetve szórásra gyakorolt hatását.

Technikák: Polimer oldatok készítése, emulziók előállítása, DOM, SEM

Polimerek termikus tulajdonságainak mennyiségi analízise Hőfluxus DSC-vel
Témavezető: Polyák Péter, Pukánszky Béla
A téma célja különböző polimerek termikus analízise a kutatócsoportunk által tervezett és épített hőfluxus differenciális pásztázó kaloriméterrel.

Technikák: differenciális pásztázó kalorimetria

Királis molekulák immobilizálása szilikagél felületén
Témavezető: Vargha Viktória
A munka célja speciális HPLC oszlopok kidolgozása, melyek alkalmasak királis vegyületek antipódjainak elválasztására.

Technikák:

laboratóriumi szintézis, HPLC

Biológiai célra alkalmas „intelligens” hidrogélek kifejlesztése és jellemzése
Témavezető: Vargha Viktória
A kutatás célja új, háromdimenziós (3D) hordozók kifejlesztése autológ sejtek in vitro szaporítására, amelyek a hordozóról eltávolíthatók és a szervezetbe visszajuttathatók.

Technikák: laboratóriumi szintézis, biokompatibilitás vizsgálat, sejttenyésztés

Új gél-rendszerek kifejlesztése géldozimetriához
Témavezető: Vargha Viktória
A kutatás célja új olyan monomert vagy színezéket tartalmazó öntartó polimer gélek kifejlesztése, amelyeket besugározva változással jelzik a sugárdózis hatását. A sugárzás hatására keletkezett háromdimenziós kép (image) analízisét orvos fizikusok végzik.

Technikák: laboratóriumi szintézis, reológia, mechanika FTIR, NMR, termoanalitika, biokompatibilitás vizsgálat

Biodegradálható poliészterek előállítása PET glikolízis, acido-alkoholízis termékeiből
Témavezető: Vargha Viktória
Kutatási tevékenységünk során oligoésztereket állítunk elő PET hulladék kémiai bontásával, amelyből biológiailag lebomló, értéknövelt poliésztereket állítunk elő és jellemzünk.

Technikák: preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, komposztálás, mechanikai vizsgálatok

Poliészter-amid, poliamid műszaki műszaki műanyagok előállítása PET aminolízis termékeiből
Témavezető: Vargha Viktória
PET hulladék aminolízisével tereftálsav-amid származékokat állítunk elő, amelyeket polikondenzációs módszerekkel nagy teljesítményű poliészeter-amidokká, poliamidokká alakítunk és jellemzünk.

Technikák: : preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, mechanikai vizsgálatok

Termoplasztikus keményítő (TPS) vízérzékenységének csökkentése
Témavezető: Vargha Viktória
Termoplasztikus keményítő módosításával, keverék készítésével kívánjuk a csökkenteni az anyag vízérzékenységét, javítani mechanikai tulajdonságait a biolebonthatóság megőrzése mellett.

Technikák: gyúrókamra, röntgen diffrakció, FTIR, termogravimetria, mikroszkópia, mechanikai vizsgálatok

Epoxi gyanta térhálósítására alkalmas tereftálsav-amidok fejlesztése PET aminolízis termékeiből
Témavezető: Vargha Viktória
PET hulladék aminolízisével tereftálsav-amid származékokat állítunk elő, amelyeket térhálósítószerként alkalmazunk epoxi gyanták térhálósítására.

Technikák: preparatív módszerek, FTIR, DSC, TGA, NMR, GPC, mechanikai vizsgálatok

Lignin fizikai és kémiai módosítása (lágyítás, reakciók)
Témavezető: Pregi Emese, Pukánszky Béla
A kutatás során a lignint lágyítással és kémiai reakciókkal módosítjuk bioalapú műanyag előállítása céljából.

Technikák: keverékkészítés (belső keverő, préselés), reológia, extrakció, spektroszkópia, mechanikai vizsgálatok, termikus vizsgálatok, mikroszkópia, molekulamodellezés

PLA/lignocellulóz kompozitok fejlesztése
Témavezető: Faludi Gábor
A PLA tulajdonságait előszeretettel módosítják természetes társító- és erősítőanyagokkal. A kutatómunka fő célja a határfelületi kölcsönhatások módosítása kapcsoló anyagokkal és funkcionalizált polimerekkel - elsősorban maleinsav anhidriddel ojtott PLA - segítségével.

Technikák: gyúrókamra, extrúzió, préselés, stancolás, fröccsöntés, akusztikus emisszió, szakító vizsgálat, optika (POM, DOM, SEM)

Holografikus képek rögzítésére alkalmas fotopolimer rendszer fejlesztése (diplomamunka)
Témavezető: Bartos András
A fejlesztés célja olyan poliuretán mátrixú fotopolimer film előállítása, amelyen tartósan és jó minőségben rögzíthető holografikus mintázat.

Technikák: preparatív munka, filmöntés, szerkezetfelderítés, mechanikai, termikus és optikai vizsgálatok

Poliolefinek kristályosodása oldószer jelenlétében
Témavezető: Rácz Ilona, Konzulens: Vámos Csenge
A munka során a polimer termékek kezdeti szerkezetének oldószer jelenlétében végbemenő kristályosodásra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Összefüggéseket keresünk a gyártási paraméterek, anyagtulajdonságok, anyagösszetétel és az oldószeres módosítás hatására kialakuló szerkezet között.

Technikák: POM, DOM, SEM, DSC, WAXS, polimer feldolgozás (préselés, extrúzió, fröccsöntés)